HET ZUUR-BASE EVENWICHT:

Wat is het?

Waarom is het belangrijk?

Heel veel stoffen spelen een rol in de opbouw en de werking van het lichaam maar ondanks hun extreme diversiteit kunnen we ze opdelen in 2 groepen namelijk DE BASISCHE substanties ( ook alkaline genaamd) en de ZURE substanties.
Ondanks hun tegengestelde eigenschappen vullen ze elkaar perfect aan en om gezondheid te garanderen heeft ons lichaam evenveel behoefte aan allebei de soorten. Dit is wat men noemt het zuur-base evenwicht.
Om gezond te zijn is dit echter niet het enige organische evenwicht dat nodig is.
Slapen en wakker zijn, in en uitademen, zuurstofarm en zuurstofrijk bloed , het verbruik en de productie van energie, de productie en de afvoer van toxines enz.
Deze evenwichten mogen niet verstoord worden maar ook de aanwezigheid van overtollig zuur of basische stoffen zijn funest voor onze gezondheid.

Om het evenwicht te herstellen bij verzuring beschikt ons lichaam over twee middelen.
1. Uitscheiding door nieren ( urinezuur en zwavelzuur uit het bloed gefilterd door de nieren ) en de longen ( in de vorm van koolstofdioxide )
2. Door zuren te neutraliseren door tegenovergestelde stoffen om zo neutrale zouten te vormen.

Waarom wordt het lichaam ziek ?

1. Onze enzymen die aan de basis liggen van alle biochemische transformaties en waarvan de goede werking van onze organen afhankelijk is kunnen niet werken als de zuurtegraad in het lichaam niet in evenwicht is.

2. De werking van de organen wordt verstoord of soms volledig stilgelegd. Bij verstoring treden ziekten op, bij volledige stilvallen is de dood het gevolg.
Als deze zuren niet voldoende kunnen worden geneutraliseerd dan leidt het tot ONTSTEKINGEN, WEEFSELSCHADE OF ZELF NECROSE van het weefsel.
Dit heeft vooral invloed op de organen die belast zijn met uitscheiding zoals de nieren en de huid.
Aandoeningen zoals ECZEEM ,NETELROOS, JEUK EN ROODHEID van de huid wordt soms veroorzaakt door zweet dat teveel zuur bevat.
Wanneer de urine teveel zuur bevat leidt dit tot ONTSTEKINGEN van de URINEWEGEN
Agressieve zuren leiden tot gewrichtspijnen ( ARTRITIS ) zenuwpijnen ( NEVRITIS ) pijnlijke ingewanden ( ENTERITIS , COLLITIS )

3. Demineralisatie kan ook een oorzaak zijn omdat het lichaam basische mineralen afgeeft om de zuren te neutraliseren. Dit richt zich tot het skelet en de tanden. OSTEOPOROSE? SPONTANE BREUKEN VAN DE DIJBEENKOP,REUMA,ISCHIAS.
Ook de tanden worden gevoelig voor tandbederf en de haren worden dof en broos wat ook kan leiden tot haaruitval, nagels die breken, bloedend tandvlees, en een huid die droog en gevoelig is.
Personen met verzuring hebben vaak koud en hebben een lage bloedsuikerspiegel.
Op hormonaal vlak hebben de endocriene klieren de neiging om trager te werken, behalve de schildklier die eerder hyperactief wordt.
Het immuun systeem wordt zwakker, steeds terugkerende infectie van de luchtwegen treden op.
Urineweginfecties zullen vaak in een snel tempo elkaar opvolgen

WELKE OPLOSSING KUNNEN WIJ U AANBIEDEN ?

  • Het lichaam moet gezuiverd worden door chelatietherapie ( zware metalen worden opgeruimd ) en/of een Mayer kuur.( meer uitleg hierover onder volgende rubrieken )
  • Het zuur-base evenwicht moet worden hersteld.
  • Wanneer chronische pijn of ontsteking schade aan de weefsels heeft aangericht kan lokaal PRP (uit bloed) en SVF ( uit vet ) worden toegepast.

Na het ontzuren van het lichaam zal U zich energiek en opgeladen voelen, pijn blijft achterwegen, eten wordt weer een aangename bezigheid en de nachtrust zal sterk verbeteren.

Bij deze kuur wordt U persoonlijk begeleid .
Na de zuivering leren wij U een gezonde uitgebalanceerde eet en leefstijl aan.